AP1200PA Sistema audio portatile 12 “BT, UHF M + BP